Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000742


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240005419

 • NIP:
 • 6422878426

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RYBNICKI

 • Gmina:
 • CZERWIONKA-LESZCZYNY

 • Miejscowość:
 • CZERWIONKA-LESZCZYNY

 • Adres:
 • PIEKARNICZA 1 44-238 CZERWIONKA-LESZCZYNY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA (ZEBRANIA DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALINA MARIA MAZUR, sekretarz GRAŻYNA KOZA, przewodnicząca zarządu HALINA GĘBSKA, skarbnik
  Dane o podmiocie KRS 0000000742 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000742. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W CZERWIONCE-LESZCZYNACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.