Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000743


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • DNB NORD LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 932642145

 • NIP:
 • 8971656747

 • Województwo:
 • MAZOWIECKIE

 • Powiat:
 • M.ST. WARSZAWA

 • Gmina:
 • M.ST. WARSZAWA

 • Miejscowość:
 • WARSZAWA

 • Adres:
 • POSTĘPU 15C 02-676 WARSZAWA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 14 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JEŻELI TAKI ZOSTAŁ POWOŁANY, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRYGIDA HONORATA PIETRASZEK, prezes PAWEŁ BEDNARCZYK, prokura łączna - współdziałanie z drugim prokurentem, bądź z członkiem zarządu RAFAŁ WÓJCIK, prokura łączna - współdziałanie z drugim prokurentem, bądź z członkiem zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000743 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000743. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu DNB NORD LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.