Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000747


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • LUBELSKIE

 • Powiat:
 • M. LUBLIN

 • Gmina:
 • M. LUBLIN

 • Miejscowość:
 • LUBLIN

 • Adres:
 • AL.RACŁAWICKIE 14 20-950 LUBLIN

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 13 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • UMOWY, ZOBOWIĄZANIA I PEŁNOMOCNICTWA PODPISUJĄ W IMIENIU ZARZĄDU DWAJ JEGO CZŁONKOWIE, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANNA KRYSTYNA ŁUKASIK, sekretarz JAROSŁAW FIGURA, skarbnik LESZEK JÓZEF MĄDZIK, prezes TOMASZ SIEROTKO, członek ZDZISŁAW STANISŁAW CIESZKOWSKI, wiceprezes
  Dane o podmiocie KRS 0000000747 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000747. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.