Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000749


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "KADRA" PRZY KOMBINACIE KOKSOCHEMICZNYM "ZABRZE" S.A. Z SIEDZIBĄ W KOKSOWNI "RADLIN" W RADLINIE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240344570

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • RADLIN

 • Miejscowość:
 • RADLIN

 • Adres:
 • HUTNICZA 1 44-310 RADLIN

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 11 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU .DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. W SPRAWACH PREKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA,PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA /ZEBRANIA DELEGATÓW/

 • Członkowie reprezentacji:
 • JADWIGA TERESA ŚLIWKA, skarbnik JOACHIM KROKER, przewodniczący JOLANTA EWA POPĘDA, sekretarz KRZYSZTOF ANTONI GOZDEK, v-ce przewodniczący MARCIN WALAS, v-ce przewodniczący
  Dane o podmiocie KRS 0000000749 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000749. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "KADRA" PRZY KOMBINACIE KOKSOCHEMICZNYM "ZABRZE" S.A. Z SIEDZIBĄ W KOKSOWNI "RADLIN" W RADLINIE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.