Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000752


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273707216

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • ZWYCIĘSTWA 21 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD, W TYM - JEDNĄ Z NICH STANOWI PRZEWODNICZĄCY LUB JEGO ZASTĘPCA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH, WYMAGANA JEST UCHWAŁA OGÓLNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BEATA JOLANTA SIMIELA, wiceprzewodnicząca zarządu BEATA SZCZUKA, wiceprzewodnicząca zarządu MAREK ZALESKI, przewodniczący TOMASZ JAN LEWANDOWSKI, skarbnik ANNA IZABELLA RYK, członek zarządu KATARZYNA MARIA FEDYNIAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000752 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000752. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.