Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000766


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240381950

 • NIP:
 • 6391903820

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 października 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: -PRZEWODNICZĄCY LUB ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE 2 OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZARZĄDU ZWIĄZKU A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIE LUB LIKWIDACJA TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA - (ZEBRANIA DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ LESZEK MARKIEWICZ, zastępca przewodniczącego zarządu JAN KĘDZIERSKI, przewodniczący zarządu związku ZYGFRYD KALUS, sekretarz zarządu ADRIAN RZĄSA, członek zarządu EDWARD PEMPUŚ, członek zarządu RENATA SZULA, członek zarządu ZBIGNIEW SĘGA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000766 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000766. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.