Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000770


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO-MONTAŻOWEGO HUTNICTWA W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • TOSZECKA 101 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ SOŁODUCHA, przewodniczący EWA STĘPIEŃ, wiceprzewodnicząca GERARD KORNECKI, sekretarz JÓZEF SASIELA, wiceprzewodniczący WANDA RADNA, skarbnik ALEKSANDER DĘBSKI, członek zarządu EWA WINCZIRSZ, członek zarządu JAN CIEŚLIK, członek zarządu JAN WOJTAK, członek zarządu JÓZEF STANIEK, członek zarządu RENATA WODARCZYK, członek zarządu STANISŁAW BARTOSZEWICZ, członek zarządu STANISŁAW MACHOWSKI, członek zarządu STANISŁAWA SZYMAŃSKA, członek zarządu ZYGMUNT WYBRANOWSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000770 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000770. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO-MONTAŻOWEGO HUTNICTWA W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.