Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000773


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • KLUB TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "PEBEROW" RYBNIK

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • JANKOWICKA 23 44-200 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA, SEKRETARZA LUB SKARBNIKA ALBO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD KLUBU. - POSTANOWIENIA WŁADZ KLUBU ZMIERZAJĄCE DO USZCZUPLENIA MAJĄTKU KLUBU WYMAGAJĄ DLA SWEJ WAŻNOŚCI ZGODY ORGANU REJESTRACYJNEGO.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUSŁAW SKWARA, prezes PIOTR GAŁUSZKA, wiceprezes ROMAN KAPES, członek zarzadu STEFAN WODECKI, sekretarz TADEUSZ PADOWSKI, skarbnik ZDZISŁAW STOCHAJ, wiceprezes ANDRZEJ GORZAWSKI, członek zarządu DANUTA MACHAŁA, członek zarządu JAN WIECHA, członek zarządu JERZY POJDA, członek zarządu KRZYSZTOF BALCEREK, członek zarządu TADEUSZ CZUPRYNA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000773 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000773. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu KLUB TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "PEBEROW" RYBNIK wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.