Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000775


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY KADRA KWK "CHWAŁOWICE" RUCH RYMER W RYBNIKU W LIKWIDACJI

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • 1 MAJA 26 44-206 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB ORAZ PARAFA KSIĘGOWEGO. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA /ZEBRANIA DELEGATÓW/

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGDAN OCHOJSKI, przewodniczący EWA GACA, sekretarz STANISŁAW MARCOL, wiceprzewodniczący TADEUSZ HALAMODA, wiceprzewodniczący BERNARD PISZCZEK, członek zarządu CZESŁAW BIELA, członek zarządu LESZEK OCHOJSKI, członek zarządu
 • Reprezentacja organ:
 • -

 • Reprezentacja:
 • -

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ CNOTA, likwidator BARBARA TAŃSKA, likwidator BOGDAN JERZY OCHOJSKI, likwidator FRANCISZEK GRZEGORZ KAŃCZOK, likwidator
  Dane o podmiocie KRS 0000000775 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000775. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY KADRA KWK "CHWAŁOWICE" RUCH RYMER W RYBNIKU W LIKWIDACJI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.