Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000778


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • LPP SPÓŁKA AKCYJNA

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA AKCYJNA

 • REGON:
 • 190852164

 • NIP:
 • 5831014898

 • Województwo:
 • POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. GDAŃSK

 • Gmina:
 • M. GDAŃSK

 • Miejscowość:
 • GDAŃSK

 • Adres:
 • ŁĄKOWA 39/44 80-769 GDAŃSK POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 14 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

 • Członkowie reprezentacji:
 • MAREK LESZEK PIECHOCKI, prezez zarządu DARIUSZ EUGENIUSZ PACHLA, wiceprezes zarządu HUBERT MAREK KOMOROWSKI, wiceprezes zarządu JACEK KUJAWA, wiceprezes zarządu PIOTR DOMINIK DYKA, wiceprezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000778 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000778. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu LPP SPÓŁKA AKCYJNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.