Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000779


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • KÓŁKO ROLNICZE W GĄSKACH

 • Forma prawna:
 • KÓŁKO ROLNICZE

 • REGON:
 • 000900940

 • NIP:
 • 5560804593

 • Województwo:
 • KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Powiat:
 • INOWROCŁAWSKI

 • Gmina:
 • GNIEWKOWO

 • Miejscowość:
 • GĄSKI

 • Adres:
 • - - 88-140 GĄSKI (POCZTA GNIEWKOWO)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 13 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • ŁĄCZNA - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUSŁAW MIECZYSŁAW KRZEMIEŃ, skarbnik HALINA MARIA PLAZURA, sekretarz MARIAN SZWAGRZYK, v-ce prrezes ZDZISŁAWA KAZIMIERA MUZYKA, prezes
  Dane o podmiocie KRS 0000000779 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000779. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu KÓŁKO ROLNICZE W GĄSKACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.