Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000786


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIE W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276763267

 • NIP:
 • 6422667586

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • RYMERA 4 44-270 RYBNIK (POCZTA RYBNIK10)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 lipca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • PARAGRAF 31 DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW, PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEDEN JEST PRZEWODNICZĄCYM LUB WICEPRZEWODNICZĄCYM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BARBARA MIERZEJEWSKA, przewodnicząca JAKUB JERZY PIOTROWSKI, wiceprzewodniczący ZBIGNIEW BANIA, skarbnik ROMAN WŁADYSŁAW KONIECZNY, członek zarządu ZBIGNIEW OLEŚ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000786 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000786. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIE W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.