Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000791


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NAD WODOSPADEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 008119048

 • NIP:
 • 6341043812

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • ŻYWIECKI

 • Gmina:
 • CZERNICHÓW

 • Miejscowość:
 • MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE

 • Adres:
 • MEDYKÓW 19 34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 15 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • ZDOLNOŚĆ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, POSIADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DARIUSZ OWCZAREK, samoistna ZBIGNIEW LENKO, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000791 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000791. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NAD WODOSPADEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.