Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000799


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW SPÓŁKI ENERGETYCZNEJ "JASTRZĘBIE" S.A. W JASTRZĘBIU ZDROJU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276460986

 • NIP:
 • 6491893854

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Gmina:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Miejscowość:
 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Adres:
 • RYBNICKA 6C 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 23 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD. -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH UPOWAŻNIONYCH OSÓB. -W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A W SZCZEGÓLNOŚCI ZBYWANIA, NABYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ ALOJZY MAREK, skarbnik GABRIEL SAUER, przewodniczący związku JACEK PALISZEWSKI, członek zarządu związku JAN CHOJNACKI, wiceprzewodniczący związku JAROSŁAW DOBROWOLSKI, wiceprzewodniczący związku MARIAN ŚLIWKA, sekretarz zarządu związku STANISŁAW DĄBROWSKI, członek zarządu związku ZBIGNIEW MALINA, wiceprzewodniczący związku
  Dane o podmiocie KRS 0000000799 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000799. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW SPÓŁKI ENERGETYCZNEJ "JASTRZĘBIE" S.A. W JASTRZĘBIU ZDROJU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.