Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000802


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY - PRACOWNIKÓW ZARZĄDU BUDYNKÓW MIEJSKICH I I II TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO "POG-TECH" SP. Z O.O. GLIWICE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240357064

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 10 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY, SEKRETARZ LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIE LUB LIKWIDACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYMAGANA JEST ZGODA OGÓLNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU (KONFERENCJI DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANNA KAŁUŻYŃSKA, zastępca przewodniczącej BOŻENA KAZANOWSKA, skarbnik DANUTA KOCELA, sekretarz JOLANTA ALEKSANDRA MACIEJEWSKA, przewodnicząca MARIA JUDYTA KOŁODZIEJ, zastępca przewodniczącej ANNA HENDRYK, członek zarządu ANNA MAŁGORZATA KAŁUŻYŃSKA, członek zarządu ANNA PŁACHCIŃSKA, członek zarządu BARBARA PALICZKA, członek zarządu DARIUSZ WACŁAW POLAK, członek zarządu JAN KAMUZELA, członek zarządu JOLANTA MACIEJEWSKA, członek zarządu JÓZEFA TARADAJ, członek zarządu LESŁAW BURY, członek zarządu MIROSŁAWA RACZYŃSKA, członek zarządu WACŁAW POLAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000802 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000802. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY - PRACOWNIKÓW ZARZĄDU BUDYNKÓW MIEJSKICH I I II TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO "POG-TECH" SP. Z O.O. GLIWICE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.