Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000832


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI "RYBNIK" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 278162885

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • PODMIEJSKA 00 44-207 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: A) PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZARZĄDU ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW, WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANUTA GOLUCH, skarbnik ELŻBIETA GERTRUDA KORBELA, wiceprzewodniczący JAN BOBKA, przewodniczący ADAM TOŁŁOCZKO, członek zarządu BOŻENA ŚCIBIORSKA, członek zarządu EDWARD CHORĘBIEWSKI, członek zarządu JOLANTA WOJACZEK, członek zarządu MARIAN SZYMA, członek zarządu ŁUCJAN OLEJNICZAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000832 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000832. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI "RYBNIK" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.