Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000837


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 278095924

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Gmina:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Miejscowość:
 • JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Adres:
 • H.J.PIŁSUDSKIEGO 60 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 23 października 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY I INNI CZŁONKOWIE UPOWAŻNIENI PRZEZ ZARZĄD, PRZY CZYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 2. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DARIUSZ KAMIŃSKI, sekretarz KATARZYNA ANNA PAWLAS, skarbnik MAREK KRZYSZTOF KRAWCZYK, wiceprzewodniczący MARLENA MARIA BRZYSZCZAN, przewodnicząca BEATA ANNA DRÓŻDŻ, członek zarządu MARIUSZ ROGALA, członek zarządu ZDZISŁAWA JÓZEFA NAGÓRKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000837 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000837. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.