Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000838


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY AUTONOMICZNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ENERGETYKÓW GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAKŁADU ELEKTROENERGETYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273026829

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • BARLICKIEGO 2 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 czerwca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH UPOWAŻNIONYCH OSÓB. W SPRAWACH NABYWANIA AKCJI, UDZIAŁÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UPRAWNIENI SĄ PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU I CZTERY OSOBY SPOŚRÓD ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BARBARA GWOŹDZIK, skarbnik BRONISŁAW HENRYK SZYMAŁA, przewodniczący EDWARD KANIA, wiceprzewodniczący związku GRZEGORZ ADAMOSZEK, wiceprzewodnicący MARIA ZIENTEK, wiceprzewodnicząca zarządu ANDRZEJ SEREK, członek zarządu HENRYK NIEDZBALLA, członek zarządu MARIUSZ TWORUSZKA, członek zarządu PIOTR NIEWĘGŁOWSKI, członek zarządu URSZULA LELONEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000838 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000838. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY AUTONOMICZNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ENERGETYKÓW GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAKŁADU ELEKTROENERGETYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.