Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000846


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ W KATOWICACH - ODDZIAŁ W RACIBORZU Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • ŁĄKOWA 24 47-400 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA (ZABRANIA DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • IWONA IWANIK, skarbnik KRYSTYNA KOŃCZYŁO, przewodnicząca TERESA WYSOCKA, sekretarz WALTER BLOKESZ, zastępca przewodniczącego BARBARA SAŁAMACHA, członek zarządu GERARD RZYTKI, członek zarządu JERZY ZAICZEK, członek zarządu ZOFIA IWANIK, członek zarządu ZOFIA KOWALIK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000846 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000846. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ W KATOWICACH - ODDZIAŁ W RACIBORZU Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.