Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000850


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NZOZ "TWÓJ LEKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 932702999

 • NIP:
 • 8961341835

 • Województwo:
 • DOLNOŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WROCŁAWSKI

 • Gmina:
 • KOBIERZYCE

 • Miejscowość:
 • KOBIERZYCE

 • Adres:
 • WITOSA 5 55-040 KOBIERZYCE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

 • Członkowie reprezentacji:
 • MARIOLA JADWIGA MADLER LITERA, prezes zarządu ALEKSANDRA AGNIESZKA OLENDER CHLEBIK, wiceprezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000850 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000850. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NZOZ "TWÓJ LEKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.