Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000854


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "GWAREK" PRZY BIURZE RYBNICKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • JASTRZĘBSKA 10 44-200 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH JEST UPRAWNIONY ZARZĄD ZWIĄZKU ORAZ INNE OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • null BRAK DANYCH, członek reprezentacji:
  Dane o podmiocie KRS 0000000854 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000854. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "GWAREK" PRZY BIURZE RYBNICKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.