Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000865


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • KLUB SPORTOWY "BOGMAR FOG-SPORT POWER"

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE

 • REGON:
 • 072368445

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • BIELSKI

 • Gmina:
 • JASIENICA

 • Miejscowość:
 • JASIENICA

 • Adres:
 • 554 43-385 JASIENICA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 14 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD KLUBU

 • Reprezentacja:
 • DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WZGLĘDNIE OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • HUBERT BORCZ, wiceprezes MAGDALENA STAWOWCZYK, prezes ROBERT BORCZ, wiceprezes WOJCIECH TOMASIEWICZ, sekretarz RALF BRZÓSKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000865 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000865. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu KLUB SPORTOWY "BOGMAR FOG-SPORT POWER" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.