Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000867


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "PEKAO LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 430560128

 • NIP:
 • 6371887503

 • Województwo:
 • MAZOWIECKIE

 • Powiat:
 • M.ST. WARSZAWA

 • Gmina:
 • M.ST. WARSZAWA

 • Miejscowość:
 • WARSZAWA

 • Adres:
 • PUŁAWSKA 182 02-670 WARSZAWA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 14 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMINIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: 1/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB 2/ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB 3/ DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANNA AMBROZIEWICZ, prokura łączna - z członkiem zarządu MAŁGORZATA ANNA ŚWIĄTKIEWICZ, prokura łączna z członkiem zarządu ANDRZEJ CEZARY KRÓL, prezes zarządu BŁAŻEJ SZCZECKI, członek zarządu MARIA KALWASIŃSKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000867 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000867. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "PEKAO LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.