Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000872


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "CRUFAB - FASSADENBETRIEB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 932654148

 • NIP:
 • 8942676635

 • Województwo:
 • DOLNOŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. WROCŁAW

 • Gmina:
 • M. WROCŁAW

 • Miejscowość:
 • WROCŁAW

 • Adres:
 • GAJOWICKA 149 53-323 WROCŁAW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ZBIGNIEW MAREK CHRUSZCZYŃSKI, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000872 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000872. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "CRUFAB - FASSADENBETRIEB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.