Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000880


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 290876888

 • NIP:
 • 6610000272

 • Województwo:
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Powiat:
 • OSTROWIECKI

 • Gmina:
 • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 • Miejscowość:
 • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 • Adres:
 • SIENKIEWICZA 65/10A 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 15 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A GDY OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZY PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, TJ. PREZESA Z WICEPREZESEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO WICEPREZESA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA

 • Członkowie reprezentacji:
 • MAŁGORZATA KOSTRZEWA, prokura oddzielna (jednoosobowa) STANISŁAW WOJCIECH RYBICKI, prokura oddzielna (jednoosobowa) BOHDAN BIEGAŃSKI, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000880 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000880. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.