Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000881


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • KÓŁKO ROLNICZE

 • Forma prawna:
 • KÓŁKO ROLNICZE

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Powiat:
 • SĘPOLEŃSKI

 • Gmina:
 • KAMIEŃ KRAJEŃSKI

 • Miejscowość:
 • MAŁA CERKWICA

 • Adres:
 • MAŁA CERKWICA - 89-480 MAŁA CERKWICA (POCZTA KAMIEŃ)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 15 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • ŁĄCZNA - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JAN KŁOSOWSKI, skarbnik JAN WRZESIŃSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000881 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000881. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu KÓŁKO ROLNICZE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.