Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000882


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ATTIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 530876147

 • NIP:
 • 7520003132

 • Województwo:
 • OPOLSKIE

 • Powiat:
 • NAMYSŁOWSKI

 • Gmina:
 • WILKÓW

 • Miejscowość:
 • JAKUBOWICE

 • Adres:
 • 36 46-113 JAKUBOWICE (POCZTA WILKÓW) POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 15 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY, PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU, A PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 25.000,00 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUSŁAW POLAK, prezes zarządu MIECZYSŁAW SYLWESTER DUDEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000882 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000882. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ATTIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.