Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000885


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRZY WOJEWÓDZKIM OŚRODKU LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273514204

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • GORZYCE

 • Miejscowość:
 • GORZYCE

 • Adres:
 • ZAMKOWA 8 44-350 GORZYCE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 października 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • KATARZYNA SPIEŃ, sekretarz zarządu KRYSTYNA ŚWIDERSKA, skarbnik zarządu MARIA CYKOWSKA, zastępca przewodniczącego MARIOLA MAZUR, przewodniczący związku MARIA KWADE, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000885 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000885. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRZY WOJEWÓDZKIM OŚRODKU LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.