Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000888


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276154380

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • WOLNOŚCI 339 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 26 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • KOMISJA ZAKŁADOWA

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ JACEK PRUS, członek ANDRZEJ KIERES, członek BRYGIDA MARIA PRZYBYŁ, skarbnik JOLANTA MARIA ORŁOWSKA, członek KAROL HENRYK NOCOŃ, zastępca przewodniczącego KAZIMIERA BRYGIDA STAŃCZYK, przewodniczący MAGDA ANNA SĘKOWSKA, sekretarz MARCIN GRZEGORZ HASIK, członek WIESŁAW TADEUSZ KUFRASA, zastępca przewodniczącego




  Dane o podmiocie KRS 0000000888 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000888. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.