Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000892


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNICTWA PRZY SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH GODÓW-MSZANA Z SIEDZIBĄ W POŁOMI

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • MSZANA

 • Miejscowość:
 • POŁOMIA

 • Adres:
 • 00 44-323 POŁOMIA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 26 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PAR.43 - CAŁY ZARZĄD - ZA ZARZĄDZANIE I DYSPONOWANIE MAJĄTKIEM PAR.44 - OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ JAKO UPOWAŻNIENI: PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ ZARZĄDU LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGDAN PAWELCZYK, zastępca przewodniczącego JADWIGA HOENSZER, sekretarz JÓZEF BIELASZKA, przewodniczący ŁUCJA RDUCH, skarbnik RENATA NIEDZIELA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000892 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000892. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNICTWA PRZY SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH GODÓW-MSZANA Z SIEDZIBĄ W POŁOMI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.