Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000894


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • STOWARZYSZENIE "B-4"

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE

 • REGON:
 • 690427764

 • NIP:
 • 8131644630

 • Województwo:
 • PODKARPACKIE

 • Powiat:
 • M. RZESZÓW

 • Gmina:
 • M. RZESZÓW

 • Miejscowość:
 • RZESZÓW

 • Adres:
 • SOKOŁA 4A 35-010 RZESZÓW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 13 września 2007 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 • Reprezentacja:
 • STOWARZYSZENIE MOŻE BYĆ REPREZENTOWANE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZES STOWARZYSZENIA I SKARBNIK MOGĄ REPREZENTOWAĆ STOWARZYSZENIE JEDNOOSOBOWO. DOKUMENTY I PISMA STOWARZYSZENIA MOŻE PODPISYWAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES LUB SKARBNIK OSOBY TE SĄ UPRAWNIONE RÓWNIEŻ DO JEDNOOSOBOWEGO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANA JEST DWUOSOBOWA REPREZENTACJA. ZARZĄD MOŻE UCHWAŁĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA INNYM OSOBOM DO REPREZENTOWANIA ZARZĄDU, PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW W ŚCIŚLE OKREŚLONYCH SPRAWACH.

 • Członkowie reprezentacji:
 • PIOTR MICHAŁ PIĄTEK, skarbnik BEATA DOROTA SOŁTYS, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000894 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000894. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu STOWARZYSZENIE "B-4" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.