Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000897


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRZY WOJEWÓDZKIM SANATORIUM REHABILITACYJNYM DLA DZIECI PO CHOROBIE HEINEGO-MEDINA I Z CHOROBĄ LITTL'A W JASTRZĘBIU ZDROJU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Gmina:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Miejscowość:
 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Adres:
 • KOŚCIUSZKI 14 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 26 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA (ZEBRANIE DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANUTA KASPRZYK, zastępca przewodniczącego KRYSTYNA ŚWIĄDER, sekretarz RENATA WISZNIEWSKA, przewodnicząca ZENONA BUJAK, skarbnik
  Dane o podmiocie KRS 0000000897 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000897. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRZY WOJEWÓDZKIM SANATORIUM REHABILITACYJNYM DLA DZIECI PO CHOROBIE HEINEGO-MEDINA I Z CHOROBĄ LITTL'A W JASTRZĘBIU ZDROJU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.