Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000909


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY "TEMPO" PANIÓWKI

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • 276758622

 • NIP:
 • 5761566120

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • GIERAŁTOWICE

 • Miejscowość:
 • PANIÓWKI

 • Adres:
 • DWORSKA 44-177 PANIÓWKI

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 listopada 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD KLUBU

 • Reprezentacja:
 • DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WZGLĘDNIE OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANTONI TEODOR PYKA, sekretarz HENRYK LEONARD SZARY, wiceprezes d/s organizacyjnych JÓZEF ORGANIŚCIOK, członek reprezentacji: LUCJAN TADEUSZ BARTOSZEK, wiceprezes d/s sportowych BOGUSŁAW KARCZ, członek zarządu HUBERT PAWEŁ MRYKA, członek zarządu PIOTR JAN PYKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000909 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000909. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu LUDOWY KLUB SPORTOWY "TEMPO" PANIÓWKI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.