Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000913


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY ENERGETYKÓW FORTUM ZABRZE S.A.

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272457533

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • WOLNOŚCI 416 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 23 października 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA (ZEBRANIA DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • BARBARA MARIA TORBICZ, skarbnik JERZY WEROŃSKI, przewodniczący związku MARIA TERESA JAKUBINA, wiceprzewodnicząca - sekretarz LESZEK BRONISŁAW MAŃKOWSKI, członek zarządu PIOTR ZBOROWSKI, członek zarządu RYSZARD PARTYKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000913 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000913. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY ENERGETYKÓW FORTUM ZABRZE S.A. wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.