Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000916


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA AKCYJNA

 • REGON:
 • 191827286

 • NIP:
 • 5842357975

 • Województwo:
 • POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. GDAŃSK

 • Gmina:
 • M. GDAŃSK

 • Miejscowość:
 • GDAŃSK

 • Adres:
 • GRUNWALDZKA 82 80-244 GDAŃSK POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 21 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST CO NAJMNIEJ TRZYOSOBOWY: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CŻŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DOMINIK WIELIŃSKI, prezes zarządu ROBERT ZDZISŁAW LESZCZEWICZ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000916 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000916. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.