Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000945


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 3 44-200 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA KKS JEDNOOSOBOWO, Z WYJĄTKIEM SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM. DO REPREZENTOWANIA SPRAW KKS W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 5000 PLN WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH Z TEGO ZAKRESU DECYZJE MOŻE PODJĄĆ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • GRZEGORZ ŚLAK, prezes GRZEGORZ SZULIK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000945 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000945. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.