Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000948


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • KLUB DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ "NAUTILUS" W JASTRZĘBIU ZDROJU

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Gmina:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Miejscowość:
 • JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Adres:
 • PODHALAŃSKA 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA ORAZ SKARBNIKA LUB INNYCH DWÓCH UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU. 2. DECYZJE DOTYCZĄCE USZCZUPLENIA MAJĄTKU KLUBU WYMAGAJĄ UCHWAŁY ZARZĄDU. UCHWAŁA W TYM PRZEDMIOCIE WYMAGA ZGODY WŁADZY REJESTRACYJNEJ.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ELŻBIETA GÓRSKA, sekretarz JERZY WALKÓW, w-ce prezes JERZY ŚLIWIŃSKI, prezes KRZYSZTOF RADOMSKI, w-ce prezes ROMAN POGODA, skarbnik LESZEK KŁOSIŃSKI, członek zarządu TOMASZ JUDA, członek zarządu WIESŁAW TRZECIAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000948 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000948. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu KLUB DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ "NAUTILUS" W JASTRZĘBIU ZDROJU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.