Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000951


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWO-REKREACYJNY PYSKOWICE

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • PYSKOWICE

 • Miejscowość:
 • PYSKOWICE

 • Adres:
 • SZKOLNA 2 44-120 PYSKOWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB ZASTĘPCÓW PREZESA, SEKRETARZA LUB SKARBNIKA ALBO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD KLUBU

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUSŁAW DOMAGAŁA, sekretarz JACEK PAWLIK, wiceprezes MAREK BERNYŚ, skarbnik MAREK WITEK, prezes
  Dane o podmiocie KRS 0000000951 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000951. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIEJSKI KLUB SPORTOWO-REKREACYJNY PYSKOWICE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.