Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000952


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DPS "OSTOJA" PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "OSTOJA" W SOŚNICOWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 277458827

 • NIP:
 • 9691265153

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • SOŚNICOWICE

 • Miejscowość:
 • SOŚNICOWICE

 • Adres:
 • KOZIELSKA 1 44-153 SOŚNICOWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 23 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWIĄZKU UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD ORAZ PEŁNOMOCNICY W RAMACH UMOCOWANIA. ZWIĄZEK MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW SPOŚRÓD CZŁONKÓW ORGANÓW ZWIĄZKU JAK RÓWNIEŻ SPOŚRÓD OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORGANÓW ZWIĄZKU DO SKŁADANIA W JEGO IMIENIU WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI. DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRAK DANYCH BRAK DANYCH, brak danych
  Dane o podmiocie KRS 0000000952 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000952. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DPS "OSTOJA" PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "OSTOJA" W SOŚNICOWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.