Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000957


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU CHORÓB PŁUC W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276300870

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Miejscowość:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Adres:
 • BRACKA 13 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWOD0WEGO. 2.DO SKŁADANIA 0ŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO A ZWŁASZCZA - ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA /ZEBRANIA DELEGATÓW/

 • Członkowie reprezentacji:
 • BARBARA PIECHA, skarbnik IRENA ZOFIA BISKUPSKA, zastępca przewodniczącego LUCYNA SZCZEŚNIAK, przewodnicząca ROMAN KAŁUŻA, sekretarz WOJCIECH DRUPKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000957 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000957. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU CHORÓB PŁUC W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.