Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000961


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY "AMATOR" W RUDZIŃCU

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • RUDZINIEC

 • Miejscowość:
 • RUDZINIEC

 • Adres:
 • OPOLSKA 8 44-160 RUDZINIEC

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 czerwca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB SKARBNIKA, WZGLĘDNIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • LECH PACIOREK, kierownik drużyny i MAREK STEFAŃSKI, prezes PAWEŁ REKER, v-ce prezes , gospodarz WOJCIECH DOBRAS, v-ce prezes - skarbnik , sekretarz ALBERT KAFANKE, członek zarządu MARIAN ŁYSOŃ, członek zarządu RAJMUND LEDWIG, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000961 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000961. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu LUDOWY KLUB SPORTOWY "AMATOR" W RUDZIŃCU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.