Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000966


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "LEWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • LUBUSKIE

 • Powiat:
 • M. ZIELONA GÓRA

 • Gmina:
 • M. ZIELONA GÓRA

 • Miejscowość:
 • ZIELONA GÓRA

 • Adres:
 • SOKOLA 2 65-510 ZIELONA GÓRA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 1 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • LIKWIDACJA

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UMOCOWANY JEST: W PRZYPADKU USTANOWIENIA JEDNEGO LIKWIDATORA - LIKWIDATOR JEDNOSOBOWO, W PRZYPADKU USTANOWIENIA WIĘKSZEJ LICZBY LIKWIDATORÓW - DWAJ LIKWIDATORZY

 • Członkowie reprezentacji:
 • RUDIGER KARL HEINZ KLOSE, likwidator
  Dane o podmiocie KRS 0000000966 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000966. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "LEWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.