Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000967


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY HUCIE ŁABĘDY S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276936489

 • NIP:
 • 9691255700

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • ZAWADZKIEGO 45 44-109 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZEŃ WOLI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ NIEDZIELSKI, przewodniczący związku GRZEGORZ PLOK, zastępca przewodniczącego SŁAWOMIR KRZYCH, wiceprzewodniczący ALEKSANDER ROBERT KOPEĆ, członek zarządu JACEK CZEKAJ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000967 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000967. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY HUCIE ŁABĘDY S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.