Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000972


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY KADRA "SOLIDARNOŚĆ 80" W JASTRZĘBIU ZDROJU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 270670079

 • NIP:
 • 6331017291

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Gmina:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Miejscowość:
 • JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Adres:
 • GÓRNICZA 1 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 31 lipca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • KOMISJA ZAKŁADOWA

 • Reprezentacja:
 • 1. ZWIĄZEK REPREZENTUJE PRZEWODNICZĄCY ORAZ JEGO ZASTĘPCY LUB UPOWAŻNIONE OSOBY PRZEZ PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 3. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 4. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES DZIAŁANIA PREZYDIUM ZWIĄZKU ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADRIAN PIOTR ŁUKASIEWICZ, v-ce przewodniczący DARIUSZ SAS, v-ce przewodniczący JAN STANISŁAW SMOLEŃ, v-ce przewodniczący PIOTR TOMASZ SZEREDA, przewodniczący SŁAWOMIR EDWARD PENCKO, pierwszy v-ce przewodniczący
  Dane o podmiocie KRS 0000000972 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000972. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY KADRA "SOLIDARNOŚĆ 80" W JASTRZĘBIU ZDROJU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.