Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000977


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM.UNII LUBELSKIEJ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁDZIELNIA

 • REGON:
 • 430377430

 • NIP:
 • 7120169024

 • Województwo:
 • LUBELSKIE

 • Powiat:
 • M. LUBLIN

 • Gmina:
 • M. LUBLIN

 • Miejscowość:
 • LUBLIN

 • Adres:
 • BRACI WIENIAWSKICH 5B 20-844 LUBLIN POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 15 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • OŚWIADCZENIA WOLI ZA KASĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

 • Członkowie reprezentacji:
 • BEATA WIESŁAWA MAJ, wiceprezes RYSZARD LESZEK PRUS, prezes ANNA MIECZYSŁAWA TARKOWSKA, wiceprezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000977 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000977. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM.UNII LUBELSKIEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.