Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000979


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY "PRZYSZŁOŚĆ" CHECHŁO NOWE Z SIEDZIBĄ W CHECHLE NOWYM

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • 357086031

 • NIP:
 • 6371888419

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • ŚWIERKLANIEC

 • Miejscowość:
 • CHECHŁO NOWE

 • Adres:
 • LEŚNA 3 42-622 CHECHŁO NOWE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WZGLĘDNIE OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH SPOŚRÓD CZŁONKÓW KLUBU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ KAPAŁA, v-ce prezes JERZY KONIECKO, prezes KAZIMIERZ PETE, sekretarz KONRAD HUĆ, skarbnik HENRYK HUĆ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000979 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000979. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu LUDOWY KLUB SPORTOWY "PRZYSZŁOŚĆ" CHECHŁO NOWE Z SIEDZIBĄ W CHECHLE NOWYM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.