Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000980


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA AKCYJNA

 • REGON:
 • 351191057

 • NIP:
 • 6782044321

 • Województwo:
 • MAŁOPOLSKIE

 • Powiat:
 • KRAKÓW

 • Gmina:
 • KRAKÓW

 • Miejscowość:
 • KRAKÓW

 • Adres:
 • GROMADZKA 66 30-719 KRAKÓW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 15 lutego 2001 r.
 • Dane o podmiocie KRS 0000000980 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000980. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.