Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000986


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • TOWARZYSTWO SPORTOWE "SEDTEX" W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • BOJKOWSKA 58 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO ZACIĄGANIA WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU TOWARZYSTWA UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I PRZYNAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM SKARBNIK. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIĄŁANIE DWÓCH OSÓB W TYM PREZESA LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEZ NIEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUMIŁA WOSIAK, skarbnik DARIUSZ ŻUKROWSKI, prezes ELŻBIETA ŻUKROWSKA, v-ce prezes IWONA WENIGER, sekretarz PIOTR WENIGER, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000986 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000986. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu TOWARZYSTWO SPORTOWE "SEDTEX" W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.