Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000990


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "CHEMOMONTAŻ-PLUS" MARIAN LUTY RYSZARD TARCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA JAWNA

 • REGON:
 • 092926651

 • NIP:
 • 9532393542

 • Województwo:
 • KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. BYDGOSZCZ

 • Gmina:
 • M. BYDGOSZCZ

 • Miejscowość:
 • BYDGOSZCZ

 • Adres:
 • WOJSKA POLSKIEGO 65 85-825 BYDGOSZCZ (POCZTA BYDGOSZCZ 10) POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 15 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

 • Reprezentacja:
 • PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA MARIAN LUTY, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000,00 ZŁOTYCH PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. DECYZJE O NABYCIU PRAW MAJĄTKOWYCH. KREDYTÓW LUB POŻYCZEK O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁOTYCH PODEJMUJĄ WSPÓLNICY ł.ĄCZNIE W FORMIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • MARIAN LUTY, członek reprezentacji
  Dane o podmiocie KRS 0000000990 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000990. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "CHEMOMONTAŻ-PLUS" MARIAN LUTY RYSZARD TARCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.