Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000993


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "PAMA-FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 151568982

 • NIP:
 • 5732437294

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • CZĘSTOCHOWSKI

 • Gmina:
 • CZĘSTOCHOWA

 • Miejscowość:
 • CZĘSTOCHOWA

 • Adres:
 • BIAŁA 16 42-200 CZĘSTOCHOWA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW ORAZ PODEJMOWANIA W JEJ IMIENIU CZYNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NIE WYŻSZEJ NIŻ KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PRZY PODEJMOWANIU W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ W KWOTACH PRZEWYŻSZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYSTARCZAJĄCE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • MAŁGORZATA SZCZĘSNA, v-ce prezes zarządu IRENEUSZ WŁODZIMIERZ SZCZĘSNY, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000993 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000993. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "PAMA-FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.